Mikä saa sinut voimaan hyvin?


kukkuu1Ymmärrys siitä, että keho peilaa mieltä ja mieli peilaa kehoa on vankistunut vuosien asiakastyöskentelyn myötä. Tästä syystä ajattelin tämän vuoden keskittyä opiskelemaan enemmän ajattelumme vaikutuksesta elämäämme ja hyvinvointiimme. Ihmisen upeaa fyysistä rakennelmaan useana vuotena jo opiskelleena oli aika kääntää katse hetkeksi vielä syvemmälle ihmisen mieleen. Tästä tuloksena on hautunut ja jatkuvasti syntynyt itselleni monta suurta oivallusta. Toivonkin, että voin käyttää näitä mahdollisimman paljon asiakkaideni avuksi omassa työssäni.

Moni on minulta vuoden aikana kysynyt ” Mitä se NLP oikein on?”. Hienoa muutaman lauseen vastausta en ole tuohon vielä keksinyt, sillä NLP:ssä on niin monta ulottuvuutta. Lisäksi sitä voi aina lähestyä niin monesta näkökulmasta. NLP antaa mahdollisuuden tulla oman ajattelunsa herraksi, rouvaksi tai neidiksi. Se antaa mahdollisuuden laajentaa omaan karttaansa todellisuudesta niin suureksi kuin vain haluaa. Me jokainen kuitenkin luomme oman todellisuutemme ja usein asetamme siihen turhia rajoja. NLP:n käyttöä voisi kansankielessä kutsua mentaalivalmennukseksi tai coachingiksi. Siinä ne voimavarat, jotka meissä jokaisessa jo on, otetaan käyttöön niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä. Totuushan on se, että meistä jokainen on aivan huikea yksilö!

Katsellaanko NLP:ssä maailmaan ruusunpunaisten lasien läpi? NLP ei ole positiivisen ajattelun suuntaus vaan enemmänkin toimivan ajattelun suuntaus. Jos maailman katsominen ruusunpunaisten lasien läpi on jollekin paras vaihtoehto, niin sitä kannattaa ehdottomasti käyttää. Itse ajattelen että jokaisen tulisi käyttää laseja joissa on vahvuudet eli katsoa maailmaa omien vahvuuksien läpi. Näin tehdessä, kaikki tekeminen on huomattavasti innostavampaa ja ennen kaikkea mukavampaa. Usein unohdamme sen kuinka paljon meissä jokaisessa on potentiaalia ja vahvuuksia!

Kaikille mentaalisten menetelmien käyttö on osa elämää. Se on jotain niin luonnollista, arkista ja tiedostamatonta, ettei sitä aina tule huomanneeksi. Vähän niin kuin terveys, sen poissaoloon kiinnittää silloin eniten huomiota kun on kipeänä. Usein tarvitsemme mentaalista ohjausta eniten elämämme solmukohdissa. Kuitenkin näitä taitoja kannattaa harjoitella säännöllisesti. Silloin solmut ovat hiukan löyhempiä ja harvemmassa. Harjoittelemmehan usein fysiikkaamme säännöllisesti, jotta pysyisimme terveenä. Kannattaa kuitenkin harjoitella niin, että se tuo mukanaan mahdollisimman paljon hyvää eikä harjoitteluvammoja. Mielenkin harjoittelussa on hyvä keskittyä siis siihen että se on mukavaa ja tuo mukanaan hyviä uusia ulottuvuuksia ja ajatuksia, jotka taaskin luovat mielekästä toimintaa. Pahanmielen harjoitteluun tuskin kannattaa keskittyä.

NPL on opettanut minulle myös sen, että jokainen ihminen kohdataan hänen maailmassaan. Vastaanotolleni ei tule selkäkipu, olkakipu tai päänsärky, vaan sinne tulee aina Ihminen. Kipu toki aina vaikuttaa ihmiseen ja kivun kokemisessa on aina tärkeää kuinka siihen suhtaudutaan ja mitä siitä ajatellaan. Kivun pelko ei useinkaan estä kipua tulemasta, mutta se saattaa estää elämästä.

Urheilijat ja NPL ovat kuin kypärä ja pyörä, nyrkki ja nenä, suomi ja sisu. Toisin sanoen asioita jotka useiden mielestä sopivat hyvin yhteen. Joillakin urheilijoilla mentaaliset taidot ovat vahvempia kuin toisilla ja tietyissä lajeissa oman pään sisällä käyty sota on se tärkein ja ehkäpä ratkaiseva. Näitä taitoja voidaan kuitenkin harjoittaa ja opettaa eteenpäin. Olisikin upeaa, että urheilijoille annettaisiin mahdollisuus kehittyä päivittäin myös muissa kuin fyysisissä ominaisuuksissa. Muistinhan sanoa, että itsekin unohdan välillä käyttää kypärää pyöräillessä…

kukkuu