VASTAANOTTO


TÄRKEINTÄ ON HYVINVOINTISI SEKÄ LÖYTÄÄ SINUN VAIVAASI HELPOTTAVA RATKAISU.

Body fixin eli kehokorjaamon vastaanotolle voit tulla hakemaan apua mihin tahansa Sinua askarruttavaan tuki- ja liikuntaelinvaivaan. Eli silloin kehosi ilmoittaa kivulla, kolotuksella, jäykkyydellä tai muulla sinua häiritsevällä tunteella.

Tavoitteena on ollut luoda vastaanotto, jossa yhdessä paikassa pystytään auttamaan monella eri kehonhoidon keinolla. Näin sinun ei tarvitse välttämättä tavat montaa eri kehonhoidon ammattilaista.

Tuki- ja liikuntaelimillä (TULE) tarkoitetaan kehomme kokonaisuutta,jonka luovat mm. luut, nivelet, jänteet, lihakset, nivelsiteet, rustot, välilevyt sekä hermosto. Hoitomenetelmät määräytyvät kunkin asiakkaan vaivan mukaan yksilöllisesti. Niitä ovat esimerkiksi hieronta, fysikaaliset hoitomuodot ( kylmä-, lämpö- tai sähköhoidot), mobilisaatio, sekä kuntouttava valmennus. Vastaanotolla sinua hoitaaa naprapaatti.

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen osaaja sekä terveydenhuollon ammattihenkilö. Manuaalisella lääketieteellä, johon naprapatiakin kuluu on hyvin pitkä historia. Manuaalisessa terapiassa käytetään käsiä niin tutkimiseen kuin hoitojen tekemiseen.

Onko sinun vaivanasi esimerkiksi kipu, jäykkyys, puutuminen tai liikuntavamma?

  • Niskassa,kaulalla,  hartiaseudulla
  • Rintakehässä tai lapojen alueella
  • Alaselässä tai lantion alueella
  • Olkapäässä, kyynärpäässä, ranteessa tai kämmenen alueella
  • Lonkassa, polvessa tai nilkassa
  •  tai toistuvat päänsäryt

Vai onko sinulla tavoite harjoitella hyvinvoivaksi?

Hoidon lähtökohtana on aina  asiantuntijuutesi omasta kehostasi ja vaivastasi. Body fixin ydinajatuksena on tukea  terveyttäsi sekä hyvinvointiasi ja löytää vaivaasi helpottava ratkaisu. Hoidot ovat turvallisia ja niissä tärkeintä on Sinun parhaasi.

Vastaanotto  avoinna arkisin Porvoossa.

milloin hoitoon

NAPRAPAATIN HOITOMENETELMÄT

Hoitomenetelmät määräytyvät aina yksilöllisesti asiakkaan mukaan ja naprapaatin “lääkekaapista” löytyykin monia erilaisia mahdollisuuksia hoitaa asiakasta. Hyvinkin saman tyyppisiin vaivoihin voidaan käytää hyvinkin erilaisia menetelmiä. Hoitomenetelmillä pyritään aina helpottamaan asiakkaan kokemaa vaivaa ja edistämään kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Hoito alkaa aina alkutilanteen kartoituksella, jossa keskustellen selvitetään esimerkiksi vaivan esiintymistä, siihen liittyviä oireita sekä tämän hetkistä terveydentilaa. Ammattikielessä tästä käytetään termiä anamneesi. Tarkoituksena on kerätä kysellen hoidon kannalta tärkeää tietoa. Mikäli Sinulla on jo muiden vaivaasi tutkineiden asiantuntijoiden lausuntoja voit ottaa ne halutessasi mukaan vastaanotolle.

Seuraavaksi asiakasta ja hänen kokemaa vaivaa tutkitaan erilaisin testein. Testeillä selvitetään asiakkaan tämän hetkistä toimintakykyä. Testit ja alkutilanteen kartoitus antavat terapeutille tarvittavaa tietoa, jotta hoito voidaan kohdentaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin.

Pehmytkudoskäsittelyt kuuluvat lähes jokaiseen hoitokertaan. Näillä käsittelyillä pyritään vaikuttamaan pääasiallisesti lihaskudokseen sekä niiden luomaan kokonaisuuteen. Pehmytkudoskäsittelyistä puhuttaessa tarkoitetaan mm. hierontaa, lihaskalvovenytyksiä sekä erilaisia venyttelyjä.

Mobilisaatio ja manipulaatio ovat menetelmiä, joilla pyritään vaikuttamaan kehomme nivelten liikelaajuksiin ja tätä kautta asiakkaan toimintakykyyn. Näillä tekniikoilla voidaan hoitaa siis esimerkiksi selkärangan pieniä niveliä sekä käsien ja jalkojen niveliä. Manipulaatiossa nivel viedään lähelle sen ääriasentoa ja tämän jälkeen siihen kohdistetaan nopea ja lyhyt impulssi, jolla pyritään välittömästi normalisoimaan nivelen toimintaa. Tällöin nivelestä saattaa kuulua pieni naksahdus.

Fysikaalisia hoitomenetelmiä ovat esimerkiksi sähkövirta eli TENS hoidot, joilla pyritään esimerkiksi vaikuttamaan niin akuuttiin kuin krooniseen kipuun. Lämpö- tai kylmähoitoja voidaan yhdistää muihin hoitomenetelmiin. Näillä menetelmillä pyritään vaikuttamaan niin kipuun, turvotukseen kuin tulehdukseen niitä vähentäen. Kinesioteippaus on välillä myös hyvä keino helpottaa kipua tai jännitystä.

Neuraalisessa mobilisaatiossa vaikutetaan hermojen esteettömään kulkuun kehossaamme. Hoidoissa hermokudosta liutetaan erilaisia liikkeitä apuna käyttäen. Tällä menetelmällä pystytään vaikuttamaan neuraaliseen kipuun sekä muihin oireisiin kuten puutumiseen ja pistelyyn.

Harjoittelun avulla asiakas voi itse vaikuttaa hyvinvointiinsa ja päästä aktiivisesti kuntoon. Naprapaatti voi  suunnittella asiakkaalle yksilöllisen harjoitusohjelman, jonka tavoitteita vaivat olla esimerkiksi voiman lisääminen, liikkuvuuden parantuminen tai kehonhallinnan kohentuminen. Harjoitusohjelma tehdään asiakkaiden toiveita kunnioittaen esimerkiksi kotiin tai kuntosalille toteutettavaksi. Ohjelman tavoitteet luodaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Ergonominen neuvonta on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitamista. Naprapaatit antavat ohjeita niin hyviin työasentoihin kuin muidenkin arkisten askereiden toteutukseen.

Edellä mainitut ovat terapiassa käytettäviä perusmenetelmiä ja niitä täydennetään asiakkaan tarpeen mukaan. Hoitomenetelmistä valitaan ne joiden koetaan parhaiten helpottavan asiakkaan kokemaa vaivaa. Kutakin menetelmää käytetään tarpeen mukaan. Tarvittaessa konsultoidaan muita asiantuntijoita.

tuki- ja liikunta elinten hoito, kivun hoito,

HOIDOT OVAT TURVALLISIA JA NIISSÄ ON TÄRKEINTÄ SINUN PARHAASI.