VASTAANOTTO


TÄRKEINTÄ ON TERVEYTESI SEKÄ LÖYTÄÄ SINUN VAIVAASI HELPOTTAVA RATKAISU.

Body fixin eli kehokorjaamon vastaanotolle voit tulla hakemaan apua mihin tahansa Sinua askarruttavaan kehoon kipuun. Välillä keho ilmoittaa ilmoittaa kivulla, kolotuksella, jäykkyydellä tai muulla sinua häiritsevällä tunteella ja tällöin on hyvä yhdessä miettiä miten saamme sen helpoittumaan.

Tavoitteena on ollut luoda vastaanotto, jossa yhdessä paikassa pystytään auttamaan monella eri kehonhoidon keinolla. Näin sinun ei tarvitse välttämättä tavat montaa eri kehonhoidon eli tuki- ja liikuntaelin vaivoihin erikoistunutta ammattilaista.

Tuki- ja liikuntaelimillä (TULE) tarkoitetaan kehomme kokonaisuutta,jonka luovat mm. luut, nivelet, jänteet, lihakset, nivelsiteet, rustot, välilevyt sekä hermosto. Hoitomenetelmät määräytyvät kunkin asiakkaan vaivan mukaan yksilöllisesti koska kaikki vaivat ovat aina yksilöllisiä . Hoitokeinoja voivat olla esimerkiksi hieronta, fysikaaliset hoitomuodot (kylmä-, lämpö- tai sähköhoidot), nivelten mobilisaatio, sekä kuntouttava valmennus. Vastaanotolla sinua hoitaaa naprapaatti.

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen osaaja sekä terveydenhuollon ammattihenkilö. Manuaalisella lääketieteellä, johon naprapatiakin kuluu on hyvin pitkä historia. Manuaalisessa terapiassa käytetään käsiä niin tutkimiseen kuin hoitojen tekemiseen.

Onko sinun vaivanasi esimerkiksi kipu, jäykkyys, puutuminen tai liikuntavamma?

  • Niskassa,kaulalla,  hartiaseudulla
  • Rintakehässä tai lapojen alueella
  • Alaselässä tai lantion alueella
  • Olkapäässä, kyynärpäässä, ranteessa tai kämmenen alueella
  • Lonkassa, polvessa tai nilkassa
  •  tai toistuvat päänsäryt

Vai onko sinulla tavoite harjoitella hyvinvoivaksi?

Hoidon lähtökohtana on aina Sinun  asiantuntijuus omasta kehostasi ja vaivastasi. Naprapattina voin antaa sitten ammatillaisen hoitoa ja ohjeita vaivasi hoitoon.  Body fixin ydinajatuksena on tukea  terveyttäsi sekä hyvinvointiasi ja löytää vaivaasi helpottava ratkaisu. Kaikki tämä tehdään yhdessä hyvällä fiiliksellä.

Vastaanotto  avoinna arkisin Porvoossa sekä Bodytonicin kanssa yhteisissä tiloissa sekä lääkärikeskus Fenixillä.

milloin hoitoon

NAPRAPAATIN HOITOMENETELMÄT

Hoitomenetelmät määräytyvät aina yksilöllisesti asiakkaan mukaan ja naprapaatin ”lääkekaapista” löytyykin monia erilaisia mahdollisuuksia hoitaa asiakasta. Hyvinkin saman tyyppisiin vaivoihin voidaan käytää hyvinkin erilaisia menetelmiä. Hoitomenetelmillä pyritään aina helpottamaan asiakkaan kokemaa vaivaa ja edistämään kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvontia.

Hoito alkaa aina alkutilanteen kartoituksella, jossa keskustellen selvitetään esimerkiksi vaivan esiintymistä, siihen liittyviä oireita sekä tämän hetkistä terveydentilaa. Ammattikielessä tästä käytetään termiä anamneesi. Tarkoituksena on kerätä kysellen hoidon kannalta tärkeää tietoa. Mikäli Sinulla on jo muiden vaivaasi tutkineiden asiantuntijoiden lausuntoja voit ottaa ne halutessasi mukaan vastaanotolle.

Seuraavaksi asiakasta ja hänen kokemaa vaivaa tutkitaan erilaisin testein. Testeillä selvitetään asiakkaan tämän hetkistä toimintakykyä. Testit ja alkutilanteen kartoitus antavat terapeutille tarvittavaa tietoa, jotta hoito voidaan kohdentaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin.

Pehmytkudoskäsittelyt kuuluvat lähes jokaiseen hoitokertaan. Näillä käsittelyillä pyritään vaikuttamaan pääasiallisesti lihaskudokseen sekä niiden luomaan kokonaisuuteen. Pehmytkudoskäsittelyistä puhuttaessa tarkoitetaan mm. hierontaa, lihaskalvovenytyksiä sekä erilaisia venyttelyjä.

Mobilisaatio ja manipulaatio ovat menetelmiä, joilla pyritään vaikuttamaan kehomme nivelten liikelaajuksiin ja tätä kautta asiakkaan toimintakykyyn. Näillä tekniikoilla voidaan hoitaa siis esimerkiksi selkärangan pieniä niveliä sekä käsien ja jalkojen niveliä. Manipulaatiossa nivel viedään lähelle sen ääriasentoa ja tämän jälkeen siihen kohdistetaan nopea ja lyhyt impulssi, jolla pyritään välittömästi normalisoimaan nivelen toimintaa. Tällöin nivelestä saattaa kuulua pieni naksahdus.

Fysikaalisia hoitomenetelmiä ovat esimerkiksi sähkövirta eli TENS hoidot, joilla pyritään esimerkiksi vaikuttamaan niin akuuttiin kuin krooniseen kipuun. Lämpö- tai kylmähoitoja voidaan yhdistää muihin hoitomenetelmiin. Näillä menetelmillä pyritään vaikuttamaan niin kipuun, turvotukseen kuin tulehdukseen niitä vähentäen. Kinesioteippaus on välillä myös hyvä keino helpottaa kipua tai jännitystä.

Neuraalisessa mobilisaatiossa vaikutetaan hermojen esteettömään kulkuun kehossaamme. Hoidoissa hermokudosta liutetaan erilaisia liikkeitä apuna käyttäen. Tällä menetelmällä pystytään vaikuttamaan hermostolliseen kipuun sekä muihin oireisiin, kuten puutumiseen ja pistelyyn.

Harjoittelun avulla asiakas voi itse vaikuttaa hyvinvointiinsa ja päästä aktiivisesti kuntoon. Naprapaatti voi  suunnittella asiakkaalle yksilöllisen harjoitusohjelman, jonka tavoitteita vaivat olla esimerkiksi voiman lisääminen, liikkuvuuden parantuminen tai kehonhallinnan kohentuminen. Harjoitusohjelma tehdään asiakkaiden toiveita kuunnellen esimerkiksi kotiin tai kuntosalille toteutettavaksi. Ohjelman tavoitteet luodaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Ergonominen neuvonta on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitamista. Naprapaatit antavat ohjeita niin hyviin työasentoihin kuin muidenkin arkisten askereiden toteutukseen.

Edellä mainitut ovat terapiassa käytettäviä perusmenetelmiä ja niitä täydennetään asiakkaan tarpeen mukaan. Kehonkorjaamolla osaamista päivitetään jatkuvasti ja työmentelmät ovat ajantasalla. Hoitomenetelmistä valitaan ne joiden koetaan parhaiten helpottavan asiakkaan kokemaa vaivaa. Kutakin menetelmää käytetään tarpeen mukaan. Tarvittaessa konsultoidaan muita asiantuntijoita.

tuki- ja liikunta elinten hoito, kivun hoito,

HOIDOT OVAT TURVALLISIA JA NIISSÄ ON TÄRKEINTÄ SINUN PARHAASI.