Päivittäiset arkistot: 11.11.2013


Ymmärrys siitä, että keho peilaa mieltä ja mieli peilaa kehoa on vankistunut vuosien asiakastyöskentelyn myötä. Tästä syystä ajattelin tämän vuoden keskittyä opiskelemaan enemmän ajattelumme vaikutuksesta elämäämme ja hyvinvointiimme. Ihmisen upeaa fyysistä rakennelmaan useana vuotena jo opiskelleena oli aika kääntää katse hetkeksi vielä syvemmälle ihmisen mieleen. Tästä tuloksena on hautunut ja […]

Mikä saa sinut voimaan hyvin?